مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران - جلسه7

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1421/07/27

توضیحاتموضوع:اهمیت زیارت امام رضا علیه السلام , لزوم عمل براساس دستورات اسلام برای رسیدن به تکامل 1 انسان هنگامیکه به زیارت امام رضا علیه السلام می رود چه خواست و حاجتی باید نسبت به حضرت داشته باشد. 2 توضیحی پیرامون اهمیت زیارت امام رضا علیه السلام و ارجحیت آن نسبت به زیارت امام حسین علیه السلام. 3 توضیحی پیرامون کلام پیامبراکرم صلی اللَه علیه و آله و السلم((بعثت لاتمم مکارم الاخلاق)) 4 قرآن کتابی است که بر تک تک افراد نازل شده است. 5 اگر انسان بدستوراتی که پیامیراکرم صلی اللَه علیه و آله و السلم فرموده اند عمل کند به بالاترین مراتب کمال میرسد.