عید غدیر - جلسه2

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/12/18

توضیحات1) ولایت ائمه بر تمام شراشر وجودی انسان‌ها است!
2) علت خانه‌نشین شدن امیرالمؤمنین چه بود؟
3) علّت افضلیّت عید غدیر بر سایر اعیاد چیست؟
4) کسانی که در این زمانه ملبّس می‌شوند، جزء افتخارات ملّی هستند!
5) دو وظیفۀ اساسی طلاّب و توقّع مردم از آنها چیست؟