مبانی تشیع - جلسه4

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1398/09/22

توضیحاتولایت عبارت است از توحید عملی. توحید عملی، یگانه دستگیر و راهبر انسان. عبادت پروردگار بدون اطاعت پیغمبر، منافی با ولایت. دعوت توحیدی اولی‌الأمر برای وصول به معارف الهی. تثبیت در راه سلوک إلی‌اللَه از ثمرات تبعیّت از مقام ولایت. معیّت با انبیا و صدّیقین و شهدا و صالحین، أثر تبعیّت از ولایت. ولایت، اساس اعتقاد شیعه. مکتب ولایت، مکتب تربیت. تشرّف حارث هَمدانی به خدمت أمیرالمؤمنین علیه السّلام‏. قبیلۀ همدان از موالیان و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السّلام. بهترین شیعیان در کلام امیرالمؤمنین علیه السّلام. دین خدا به مردان شناخته نمی‏شود بلکه به علامت حق شناخته می‏شود. گفتار امیرالمؤمنین علیه السّلام به حارث دربارۀ درجات و مقام خود. أمیرالمؤمنین علیه السّلام قسمت‌کنندۀ آتش دوزخ‏. اشعار سیّد حمیری دربارۀ گفتار امیرالمؤمنین به حارث‏. ترجمۀ أشعار سیّد حمیری. توضیحی پیرامون مذهب سیّد حمیری.