معادشناسی - جلسه6

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/07

توضیحاتموضوع:ارتباط ارواح با اهل دنیا 1 ارواح‌ در حواصل‌ پرندگان‌ سبز نيستند. 2 ارواح‌ مؤمنان‌ به‌ صورت‌ انسانند. 3 ارواح‌ براي‌ ديدار اهل‌ خود به‌ دنيا نزول‌ مي‌كنند. 4 نزول‌ ارواح‌ به‌ دنيا به‌ صورت‌ پرنده‌، از باب‌ تمثيل‌ است‌ 5 عمل‌ خير بازماندگان‌ به‌ ارواح‌ مي‌رسد. 6 فوائد زيارت‌ اهل‌ قبور و زمان‌ آن‌ 7 كيفيّت‌ زيارت‌ اهل‌ قبور 8 اجتماع‌ ارواح‌ مؤمنين‌ در وادي‌ السّلام‌ 9 اجتماع‌ ارواح‌ كفّار در بَرَهوت‌ 10 ملاقات امام جعفر صادق علیه السلام با روح پدر بزرگوارشان امام محمد باقر علیه السلام 11 مؤمنين‌ گنهكار در برزخ‌ گوشمالي‌ مي‌شوند 12 تجسّم‌ اعمال‌ قبيحه‌ به‌ صورت‌ شيطان‌ در برزخ‌