تفسیر آیه نور - جلسه4

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/07/16

توضیحاتانبیاء الَهی و ائمه طاهرین علیهم السّلام دارای دو مکتب استدلال و عرفان بوده‌اند. وجود انسان دارای دو مبدأ درک است. انسان می‌تواند راه وصول و لقاء به خداوند را بپیماید. آیات داله بر لقاء خداوند. پاسخ به منکرین خداوند. روایاتی که در آنها عنوان «رؤیت» آمده است. توضیحی پیرامون حدیث: «ما رَأیتُ شیئاً إلّا و رَأیتُ اللَهَ قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ». روایاتی که در آنها لفظ زیارت و تجلّی به کار رفته است. توضیحی پیرامون بعضی فقرات دعای سمات. شرح فرازهایی از مناجات شعبانیّه. حکایت مناجات‌های أمیرالمؤمنین در حائط بنی النّجّار. درجات و مراحل شباهت و مسانخت با حریم قدس. درجه کامل معرفت فقط در فناء است. محبّ در عشق خدا به جائی می‌رسد که جز معشوق هیچ نمی‌ماند.