عنوان بصری تدبیر و خانواده

تاریخ سخنرانی 1423/03/20مدت زمان
71

حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به یكدیگر - عنوان بصری - تدبیر و خانواده - ج71 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتكيفيت تنظيم روابط در داخل منزل و حقوق والدين و فرزندان نسبت به يكديگر. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 كم‌ترين حقي كه افراد جامعه نسبت به حكومت دارا مي‌باشند تأمين امنيت جاني، مالي، اقتصادي، مبارزه با ظلم و بي‌عدالتي و اصلاح و بهبود اوضاع ظاهري...