عنوان بصری تدبیر و خانواده

تاریخ سخنرانی 1424/02/09مدت زمان
83

كیفیت تدبیر امور ضمن رعایت مقتضاى مقام عبودیت - عنوان بصری - تدبیر و خانواده - ج83 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتكيفيت تدبير امور به مقتضاي مقام عبوديت. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 در حالي كه بناي اسلام بر ايجاد نظم و تدبير دقيق در همه امور شخصي و اجتماعي است چگونه امام صادق عليه السلام تحقق معناي عبوديت را در عدم تدبير عبد بيان مي‌كنند 2 خداوند متع...