عنوان بصری خسران وبطالت عمر

تاریخ سخنرانی 1426/10/10مدت زمان
123

نحوۀ حفظ و تداوم بخشیدن به حالات معنوی - عنوان بصری - خسران وبطالت عمر - ج123 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتچگونگي حفظ و تداوم بخشيدن به حالات معنوي و الهي. شرح فقره: و لا يدع أيامه باطلاً. 1 چگونه انسان مي‌تواند حال معنوي حاصل شده براي خود در ماه مبارك رمضان و ساير ايام را تداوم و ثبات ببخشد. 2 توضيحي راجع به اين حديث شريف از پيامبر اكرم صلی اللَه علیه وآله وسلم در ارتباط با غنيمت استفاده از ايام مخص...