عنوان بصری کیفیت تغذیه در مکتب عرفان

مدت زمان
175

تبیین صحیح معنای «زهد و تقوا» و حکمت تشریع مساله ازدواج - عنوان بصری - کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - ج175 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتشرح فقره: فقال: اما اللواتی فی الریاضه: فایاک ان تاکل ما لا تشتهیه. 1 بیان معنای لغوی ریاضت واصطلاحی آن در نزد اهل معرفت. 2 بیان حقیقت معنای زهد و تقوا و تصور نادرست افراد از آن. 3 در بسیاری از موارد نفس زهد وتقدس ظاهری افراد براساس تمایلات وخواسته های نفسانی می باشد. 4 با رشد سطح معرفت وبینش ا...