عنوان بصری خسران وبطالت عمر

مدت زمان
125

انحراف بعد از پیامبر اکرم به56واسطۀ عدم ادراک عقلانی حقیقت آن حضرت

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتكيفيت سلوك عقلاني. شرح فقره: و لا يدع أيامه باطلاً. 1 توضيحي راجع به اين فقرۀ شريفه از كلام امام صادق عليه‌السلام و بيان مراد امام صادق عليه‌السلام از بطالت. 2 شرط اول در مسير سير و سلوك انجام دقيق واجبات و ترك محرمات مي‌باشد. 3 بيان برخي از سنن باطله و به دور از فرهنگ اسلام و تشيع كه امروزه در ميان...