صوتهای مربوط به وحی

تعداد: 38مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به وحی

تعداد: 1
پرسش: سوالاتی از کتاب افق وحی در رابطه با وحی و نماز

کد: 2045گروه: اخلاق وعرفان
سلام علیکم در صفحه 371 کتاب افق وحی فرموده اید معانی و حقایقی که هنگام تلاوت قرآن و ادعیه ماثوره از ائمه معصومین برای انسان پدیدار میشود از زمره وحی و الهام است از کجا بفهمیم این معانی و حقایق پدیدار شده صحیح است یا غلط؟همچنین در صفحه 439فرموده اید توجه به معانی آیات و اذکار وارده در نماز شرط اصلی صعود و ارتقا روح و ملکوت نماز به سوی عالم قرب و تجرد است این امر با فرمایش حضرت حداد به مرحوم مطهری که کتاب روح مجرد آمده که پس کی نماز میخوانی چطور جمع میشود با تشکر
هوالعلیم
1 مسئله صحّت و عدم صحّت جای خود را دارد! برای صحّت این معانی باید آنها را با موازین منطبق کرد.
2 مرحوم مطهری گفته بودند: دفع خواطر می کنم و این مسئله با عرض بنده تفاوت دارد.