عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
199

اهمیت مسأله تغذیه و تأثیر آن بر حرکت و رشد سالک - عنوان بصری - ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - ج199 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیان فقره : فَقَالَ: أَمَّا اللَوَاتِی‌ فِی‌ الرِّیَاضَةِ: فَإیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لاَ تَشْتَهِیهِ و بیانات و توصیه هایی در رابطه با ماه شعبان