عید غدیر - جلسه9

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/12/18

توضیحات1) دیدگاه ما دربارۀ غدیر چگونه است و حقیقت غدیر به‌دنبال چه مطلبی است؟
2) رابطۀ غدیر با عقلانیت و رهایی از دام جهل چیست؟
3) امیرالمؤمنین در روز غدیر چه مسئله‌ای را برای مردم باز کرد؟
4) پیام غدیر برای انسان چیست؟
5) چرا آیۀ اکمال دین فقط برای غدیر آمد؟
6) کلام غدیر دربارۀ زمان غیبت امام زمان چیست؟
7) روایت «ما مثلک یا إلا کمثل سورة ﴿قل هو الله أحد﴾.
8) روایت امام عسکری دربارۀ چگونگی دستگیری خدا از بندگان.