ابو حمزه ثمالی سال 1430

مدت زمان
8

كیفیت ظهور و بروز گناهان در عوالم مثال - ابو حمزه ثمالی - سال 1430 - ج8 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 کلّیه اتّفاقات این عالم دارای صورت برزخی بوده و این صورت همیشه ثابت است. 2 توضیحی پیرامون عالم مثال و صورت برزخی اشخاص. 3 افرادی که معتقدند ابوحنیفه از مفاخر اسلام است در جهل و نادانی به سر می برند. 4 امیرالمؤمنین...