سلوک خانواده مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران

مدت زمان
40

پیام عاشورا عمل براساس رضا و خواست پروردگار متعال در همه شؤون زندگی - سلوک خانواده - مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران - ج40 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتراجع به مسأله محرم و كیفیت ارتباط انسان با حقیقت سیدالشّهداء علیه‌السّلام و استفاده بهتر و بیشتر و اوفی از حلول این ماه و آثاری كه بر این مسأله مترتب است