مبانی اسلام عید غدیر

تاریخ سخنرانی 1431/12/18مدت زمان
7

وظایف معمّمین در شرایط امروز - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات1) وابستگی رسالت پیامبر به ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین در روز غدیر.
2) نشانه‌های ورود در حریم ولایت امیرالمؤمنین.
3) ثمرات تبعیت از امیرالمؤمنین.
4) احادیثی در باب گناه و انحراف ابوبکر و عمر.
5) وظایف طلاب علوم دینی و هدف و مقصد آنان.