مبانی اسلام

مدت زمان

هدف از زیارت امام رضا علیه السلام در روز 23 ذی‌القعده (مشهد) - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتمشهد : هدف از زیارت امام رضا علیه السلام در روز 23 ذی‌القعده