مبانی اسلام

مدت زمان

هدف از زیارت امام رضا علیه السلام در روز 23 ذی‌القعده (مشهد)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتمشهد : هدف از زیارت امام رضا علیه السلام در روز 23 ذی‌القعده