مبانی اسلام عید غدیر

تاریخ سخنرانی 1432/12/18مدت زمان
8

هدف از حضور در مجالس ذکر اهل‌بیت چیست - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات1) هدف اولیا از تشکیل مجالس ذکر
2) ظهور مراتب ایمان بعد از رحلت پیامبر
3) معنای «ذکر» در روایت «ذِکرُ علیّ عبادةٌ»
4) انحصار اطلاق لفظ «امیرالمؤمنین» به علی ابن ابی‌طالب و لفظ «امام»
به معصوم
5) معنا و مصداق «کَلمةالله العُلیا»