مبانی اسلام عید غدیر

تاریخ سخنرانی 1436/12/18مدت زمان
11

ضرورت ابلاغ پیام غدیر - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات١) ملاک انتصاب امیرالمؤمنین علیه السلام چه بود؟
٢) تفاسیر و برداشت‌های مختلف در رابطه با مسئلۀ غدیر.
٣) مکتب اسلام و تشیّع، مکتب منطق است.
4) هیچ‌گاه حقیقت ولایت خانه‌نشین نمی‌شود.
5) هدف رسالت پیامبر چه بود؟