مبانی اسلام عید غدیر

تاریخ سخنرانی 1435/12/18مدت زمان
10

رابطۀ مراتب ایمان با میزان محبّت به امیرالمؤمنین - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات1) ارتباط مراتب ایمان افراد با میزان محبّت آنها نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام.
2) معنای عید غدیر در امروز برای ما چیست؟
3) حکایتی در اهمّیت انصاف و صداقت و پذیرش و اعلان اشتباه.
4) علی و حسین زمانِ ما کیست؟
5) اهمّیت و پاداش بی‌حدّ هدایت یک فرد به‌دست انسان.