عید غدیر - جلسه11

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1436/12/18

توضیحات١) ملاک انتصاب امیرالمؤمنین علیه السلام چه بود؟
٢) تفاسیر و برداشت‌های مختلف در رابطه با مسئلۀ غدیر.
٣) مکتب اسلام و تشیّع، مکتب منطق است.
4) هیچ‌گاه حقیقت ولایت خانه‌نشین نمی‌شود.
5) هدف رسالت پیامبر چه بود؟