مبانی اسلام افشاء نفاق واعلام مباهله

مدت زمان
3

افشاء نفاق و اعلام مباهله نسبت به مدعیان دروغین (3) - مبانی اسلام - افشاء نفاق واعلام مباهله - ج3 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در تاریخ 16شوال المکرم سال 1434 هجری قمری در شهرستان گراش پیرامون افشاء نفاق و اعلان عمومی مباهله نسبت به مدعیان دروغین