مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت جایگاه عقل در رشد و کمال انسان (اصفهان) - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاصفهان : ‌سلوک عقلانی