مبانی اسلام

مدت زمان

علت غربت اولیاء الهی - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم : علت غربت اولیاء الهی - دیدار رفقای قزوین و اراک در