مبانی اسلام عید فطر

تاریخ سخنرانی 1431/10/01مدت زمان
16

عید فطر 1431هـ.ق: حقیقت توحید و راه رسیدن به آن ـ قلب، جایگاه اصلی توحید و ولایت - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات1) آیا آنچه انسان در این دنیا به‌دنبال آن است حقیقت دارد یا اینکه حقیقت در جای دیگری است؟
2) ارتباط قلب با دریافت این حقیقت
3) اثر روزه در رسیدن به این حقیقت
4) آیا زمینۀ ظهور امام زمان فراهم شده است؟
5) روش درست بهره‌مندی از آثار توحیدی حج