برگزیده‌ها اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442

تاریخ سخنرانی 1442/01/01مدت زمان
2

شب دوم: عاشورا بالاترین دانشگاه برای تربیت و تکامل نفوس - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش2 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 203
* اتّهام دروغینِ «دور بودن مکتب عرفان از برگزاری مجالس عزاداری اهل‌بیت»
* مراد از زنده‌نگه‌داشتن یاد اهل‌بیت علیهم السلام
* راه زنده نگه داشتن واقعۀ عاشورا، تدبّر و عبرت گرفتن از آن است
‍* همسر زهیربن‌قین الگوی تمام بانوان
* امام حسین علی...