اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه2

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/01

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 203

* اتّهام دروغینِ «دور بودن مکتب عرفان از برگزاری مجالس عزاداری اهل‌بیت»
* مراد از زنده‌نگه‌داشتن یاد اهل‌بیت علیهم السلام
* راه زنده نگه داشتن واقعۀ عاشورا، تدبّر و عبرت گرفتن از آن است
‍* همسر زهیربن‌قین الگوی تمام بانوان
* امام حسین علیه السلام تنها حقیقتِ حاکم بر همۀ جریانات واقعۀ عاشورا
* ضرورت دقت در نقل قضایای تاریخی وحفظ شأن مجالس
* برخی از دستورات بزرگان راجع به ماه محرم و صفر
* ماه محرم بهترین فرصت برای حسابرسی و بررسی احوالِ نفْس