برگزیده‌ها اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442

تاریخ سخنرانی 1442/01/02مدت زمان
3

شب سوم: دیدگاه اهل معرفت راجع به واقعۀ عاشورا

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 224

* حقیقت سلوک عبارت است از تسلیم در برابر ارادۀ خداوند
* عظمت امام حسین علیه السلام در تبعیّت از مشیت الهی است، نه در جنگ و قیام
* دیدگاه نادرست برخی افراد در معرفی سید الشهدا به‌عنوان شخص چریک و مبارز
* دیدگاه اهل معرفت راجع به واقعۀ عا...