برگزیده‌ها اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442

تاریخ سخنرانی 1442/01/03مدت زمان
4

شب چهارم: فلسفه قیام امام حسین علیه السلام از دیدگاه اهل معرفت - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش4 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 113

* دیدگاه عوام راجع به قیام سیدالشهداء علیه السلام
* منحصر نبودنِ قیام امام حسین علیه السلام در مبارزه با ظلم
* جریان کربلا، بخشی از واقعیت امام حسین علیه السلام
* هدف از قیام امام حسین علیه السلام از نگاه مکتب عرفان
* برخی از حالاتِ...