برگزیده‌ها ادعیۀ ماه رجب

تاریخ سخنرانی 1442/07/04مدت زمان

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام صادق علیه السلام (اللهم انی اسئلک صبر الشاکرین لک) - برگزیده‌ها - ادعیۀ ماه رجب - سید محمد رضا میری

سخنرانحجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

توضیحاتدعای امام صادق علیه السلام (اللهم انی اسئلک صبر الشاکرین لک)