برگزیده‌ها ادعیۀ ماه رجب

تاریخ سخنرانی 1442/07/04مدت زمان

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بالمولودین فی رجب) - برگزیده‌ها - ادعیۀ ماه رجب - حجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

سخنرانحجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

توضیحاتدعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بالمولودین فی رجب)