گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1360
تاریخ ثبت 1439/02/15
مبطلات روزه برای بانوان

با سلام و خسته نباشید میخواستم بدانم اگر زنی در ماه رمضان بعد از نماز صبح خواب ببیندکه با شوهرش نزدیکی کرده و به اوج لذت برسد. آیا روزه اش باطل است؟
آیا غسل واجب میگردد؟ ممنون
هوالعلیم
خیر باطل نمی شود.