گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1880
تاریخ ثبت 1439/02/15
نماز جماعت به امامت غیر معمّم

اخيراً در بعضي از مساجد، نماز جماعت به امامت غير روحاني تشكيل مي‌شود و مأمومين به ايشان اقتدا مي‌نمايند. بفرماييد آيا اين كار از نظر شرع مقدّس جايز است؟
هوالعلیم
نباید اقتداء کرد.