گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1882
تاریخ ثبت 1439/02/15
نماز قضاء به جماعت

باسلام مادر مسجد محله نماز قضا مي خوانيم كه پيش نماز (امام جماعت ) آن مسجد نماز براي ميت ميخواند و ما با اقتدا به آن پيش نماز ، نماز قضاي خودمان راميخوانيم آيا نماز ما درست است ؟ باتشكر
-