گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 1947
تاریخ ثبت 1439/02/15
حدود تبیین مبانی علامه طهرانی نسبت اشخاص

بسم اللَه الرحمن الرحیم
باعرض سلام آیا تمام مکتوبات مرحوم علامه رضوان اللَه تعالی علیه رامی توان بدون داشتن آگاهی های کافی و تحصیلات لازمه و فقط صرف خواندن کتب علامه و با درک نسبی شخصی از آن برای دیگران نقل کرد،و آیا نقل نکردن آنها برای فرد مسئولیت می آورد.لطفا دراین زمینه ودر این که چه مطالبی از کتب علامه را میتوان برای عوام مردم نقل کرد و در این صورت این شخص چه ویژگیهایی(و آمادگیهایی) باید داشته باشد.لطفا راهنمایی های لازم را برای ما ذکر نمایید.
-