گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 1972
تاریخ ثبت 1439/02/15
به کار بردن واژه امام برای غیر معصوم

سلام. من میخواستم در مورد به کار بردن واژه امام برای غیر 12 امام معصوم بپرسم که آیا صحیح است یا خیر ؟ مثلا بگوییم امام خمینی. اگر منظورمان از امام همان پیشوا و رهبر به معنی عام آن باشد. ؟
-