گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 1973
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم به کار بردن لفظ امام برای غیر معصوم

سلام عليكم آيا بكار بردن كلمۀ امام قبل نام غير معصوم حرام است؟

هوالعلیم

در فرهنگ شیعه امام به معصوم باید گفته شود.