پرسش و پاسخ های مربوط به شیعه

تعداد: 2
پرسش: حکم به کار بردن لفظ امام برای غیر معصوم

کد: 1973گروه: اجتماعی
سلام عليكم آيا بكار بردن كلمۀ امام قبل نام غير معصوم حرام است؟

هوالعلیم

در فرهنگ شیعه امام به معصوم باید گفته شود.

پرسش: نماز جمعه

کد: 1884گروه: احکام
بسم ‌اللَه الرحمن الرحيم ،سلام علیکم.
در محل سکونت حقیر در خارج از کشور شیعیان نماز جمعه برگزار می کنند. شرکت کردن در آن چه حکمی دارد؟
متشکرم

هو العالم


بسیار مستحسن و پسندیده است . حتما شرکت کنید