گروه پرسش تربیتی
کدرهگیری 2011
تاریخ ثبت 1439/02/15
فرزند نا خلف

سلام عليكم، لطفا بفرماييد چرا فرزند نا خلف مي شود با اينكه پدر نيكوكار مي باشد. چه دلايلي مطرح مي باشد كه اينگونه مي شود؟
هوالعلیم
وجود والدین نیکو تمام علّت برای رستگاری فرزند نیست بلکه عوامل دیگر در این مسأله نقش دارند.