گروه پرسش تربیتی
کدرهگیری 2016
تاریخ ثبت 1439/02/15
تربیت فرزند

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم پسری سه سال و نیمه دارم خیلی اذیت میکند و نا آرام است برای آرامش او چه کنم؟
هوالعلیم
چونکه با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد