پرسش و پاسخ های مربوط به تربیت اولاد

تعداد: 1
پرسش: تربیت فرزند

کد: 2016گروه: تربیتی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم پسری سه سال و نیمه دارم خیلی اذیت میکند و نا آرام است برای آرامش او چه کنم؟
هوالعلیم
چونکه با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد