گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2018
تاریخ ثبت 1439/02/15
خریدن هدیه به مناسبت تولد

السلام علیکم و رحمت اللَه
با تشکر از شما و طلب توفیق روز افزون از اینکه وقت گرانقدر خود را به پاسخ سؤالات اختصاص می دهید. سؤالی داشتم:
_آیا خریدن هدیه برای اعضای خانواده به مناسبت تولد ایشان در صورتی که فقط همین دادن هدیه باشد نه جشن تولد اشکال دارد؟(با توجه به این موضوع که اگر برایشان هدیه نخریده و تبریک نگوییم ایشان ناراحت می شوندو ازما دلگیر می شوند)
و من اللَه التوفیق
هوالعلیم.
اشکالی ندارد.