گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2039
تاریخ ثبت 1439/02/15
دجال در آخر الزمان

سلام .بعضی میگویند دجال اخرالزمان مردی است که شش ماه حکومت میکند که ادعاهایی دارد وبعضی میگویند ماهواره است وقول بعضیها امریکا است .میشه شما دراین باره توضیحی دهید. اقا خواهشی داشتم برای ما دعا کنید
هوالعلیم
دجّال ظاهرا فرد خارجی است و اینها همه توجیه بدون دلیل است.

سـوالات مرتبط

دجال