پرسش و پاسخ های مربوط به آخر الزمان

تعداد: 2
پرسش: دجال در اخر الزمان

کد: 2039گروه: اعتقادات
سلام .بعضی میگویند دجال اخرالزمان مردی است که شش ماه حکومت میکند که ادعاهایی دارد وبعضی میگویند ماهواره است وقول بعضیها امریکا است .میشه شما دراین باره توضیحی دهید. اقا خواهشی داشتم برای ما دعا کنید
هوالعلیم
دجّال ظاهرا فرد خارجی است و اینها همه توجیه بدون دلیل است.
پرسش: دجال

کد: 2038گروه: اعتقادات
با عرض سلام. دجال کیست؟ آیا همان شیطان یا ابلیس هست یا یک شخص دیگر؟
آیا به دنیا آمده هست یا هنوز نه؟
آیا این گفته صحت دارد که در زمان رسول لله (ص) نوزادی به دنیا می آیید که در گهواره سخن گفته که همان دجال است؟
من اللَه توفیق!!!
هوالعلیم
دجّال فردی است غیر از شیطان و معلوم نیست که هنوز بدنیا آمده است یا خیر؟