گروه پرسشاخلاق وعرفان
کدرهگیری 2054
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

شهادت اختیاری حضرت علی اصغر


بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم در متنی که در بارۀ احساس و عواطف امام (ع) آورده بودید نوشته بود که حضرت علی اصغر با اختیار خود شهادت را برگزید این امر چگونه ممکن است؟ شکرا جزیلا
هوالعلیم
روح طفل گر چه در این عالم ظهور خاصی دارد ولی در عالم ملکوت ظهور او فرق می کند و مشاعر او متفاوت است.