گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2071
تاریخ ثبت 1439/02/15
فناء قهری و اختیاری

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم معادشناسی ج4 ص 168:" نفخ اولی که در صور دمیده میشود و همۀ مردم میمیرند، همان فناء در ذات خداست". آیا این فناء همان فنائی است که اولیای الهی در دنیا به آن میرسند؟ یعنی در آن موقع هم سعید و هم شقی فانی میشوند؟ لطفا توضیح بفرمایید. با تشکر فراوان.
هوالعلیم
این فناء فناء قهری است نه اختیاری!