پرسش و پاسخ های مربوط به فناء قهری

تعداد: 1
پرسش: فناء قهری و اختیاری

کد: 2071گروه: حکمت وفلسفه
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم معادشناسی ج4 ص 168:" نفخ اولی که در صور دمیده میشود و همۀ مردم میمیرند، همان فناء در ذات خداست". آیا این فناء همان فنائی است که اولیای الهی در دنیا به آن میرسند؟ یعنی در آن موقع هم سعید و هم شقی فانی میشوند؟ لطفا توضیح بفرمایید. با تشکر فراوان.
هوالعلیم
این فناء فناء قهری است نه اختیاری!