گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 2075
تاریخ ثبت 1439/02/15
کتاب المراقبات مرحوم آیة اللَه میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

به نام خدا و با عرض سلام آيا كتاب المراقبات ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي كتابي قابل اعتماد براي عمل كردن مي باشد ؟
بله