پرسش و پاسخ های مربوط به افق وحی

تعداد: 1
پرسش: کتاب المراقبات مرحوم ایه الله میرزا جواد اقا ملکی تبریزی

کد: 2075گروه: اخلاق وعرفان
به نام خدا و با عرض سلام آيا كتاب المراقبات ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي كتابي قابل اعتماد براي عمل كردن مي باشد ؟
بله