گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2100
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای قتیل العبرات

سلام منظور امام حسین (ع) از از این جمله چه می باشد: "انا قتیل العبرات" "من کشته اشکهایم" التماس دعا
هوالعلیم
قبلا توضیح داده شده است.